دانشکده مهندسی دانشگاه ادیث کوان

رشته های این دانشکده در چهار زمینه تحصیلی مهندسی، خلبانی، ریاضی و فیزیک قرار می گیرند. رئیس فعلی دانشکده ظاهرا شخصی ایرانی به نام داریوش حبیبی می باشد. این دانشگاه علاوه بر رشته های عمومی مهندسی، تعدادی رشته منحصر بفرد  نیز دارد. رشته های مهندسی رشته های مهندسی عبارتند از: عمران، برق و قدرت، کنترل

دانشکده مهندسی دانشگاه ویکتوریا

رشته های مهندسی در دانشگاه ویکتوریا استرالیا رشته های دانشکده مهندسی دانشگاه ویکتوریا عبارتند از: مهندسی معماری، مهندسی ساختمان، مهندسی عمران، مهندسی ورزش، مهندسی مکانیک، مهندسی الکتریک و الکترونیک و فناوری اطلاعات. کارشناسی رشته های مهندسی رشته های مهندسی این دانشگاه اکثرا در غالب کارشناسی ارائه می شوند. دوره ها ۳ یا ۴ ساله هستند.

رشته های دانشگاهی مهندسی و گرایش های مرتبط در استرالیا

رشته های مهندسی نیازی به معرفی و توضیح ندارند. این در حالی است که علوم مهندسی شاخه ای جدید بوده و در واقع تلفیقی از مهندسی های سنتی و علوم هستند. امروزه علوم تلفیقی که در قسمت های مختلف زندگی پاسخگوی نیازهای بشری باشند، از نیازهای جوامع جهانی هستند. به عنوان نمونه در جایی که رشته

رشته های دانشگاهی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات واژه ای عمومی و قالب می باشد که برای تشریح گونه های مختلف فناوری که به تولید، ذخیره، ایجاد ارتباط، تغییر و تکثیر می پردازند، به کار می رود. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات تمامی تکنولوژی های را که به مطالعه، طراحی، گسترش، حمایت و مدیریت اطلاعات مشغول هستند در بر می گیرد.